Puchar Kompleksu Zagroń Istebna w narciarstwie Alpejskim

REGULAMIN

Zawody w narciarstwie Alpejskim 

I PUCHAR KOMPLEKSU ZAGROŃ ISTEBNA

O Puchar Prezesa Firmy Linter

CEL: Popularyzacja narciarstwa zjazdowego oraz upowszechnianie aktywnego wypoczynku

Termin i miejsce: Niedziela 11 Marca 2012r. ISTEBNA – Kompleks Zagroń (Biuro zawodów w szkoły narciarskiej)

Ramowy Program :

8.00-9.30 Wydawanie numerów Startowych (Ewentualne Zapisy )

9.15-9.30 Oglądanie trasy pierwszego przejazdu (wyłącznie ześlizgiem z widocznym numerem startowym)

9.50 Przejazd przedzjeżdżaczy

10.00  Start pierwszego przejazdu

11.30-12.00 Przerwa techniczna

12.00-12.15 Oglądanie trasy drugiego przejazdu (wyłącznie ze ślizgiem z widocznym numerem startowym)

12.30 Start drugiego przejazdu

13.45-14.00 Przyjmowanie protestów

14.30 Ogłoszenie wyników

Konkurencja : Slalom Gigant – 2 przejazdy

Kategorie Wiekowe i wysokość wpisowego:

 1. Przedszkole jeden przejazd .                                                                            Bezplatnie
 2. Szkoły podstawowe kl.I-III                  (M/K)                     2004-2002           wpisowe :             20zł
 3. Szkoły podstawowe kl. IV-VI (             (M/K)                     2001-1999           wpisowe :             20zł
 4. Gimnazjum                                        (M/K)                     1998-1996           wpisowe :             20zł
 5. Szkoły średnie  (17-19lat)                   (M/K)                     1995-1993           wpisowe :             20zł
 6. Seniorki (20-35lat)                                                           1977-1992           wpisowe :             20zł
 7. Seniorki pow 36                                                               1976-OPEN          wpisowe :             20zł
 8. Seniorzy (20-35 lat)                                                          1997-1992           wpisowe :             20zł
 9. Seniorzy (36-45 lat)                                                          1976-1967           wpisowe:              20zł
 10. Seniorzy(46-55 lat)                                                           1966-1957           wpisowe:              20zł
 11. Seniorzy (pow 56 lat)                                                        1957–open          wpisowe:              20zł

 

 • Zawody są ogólno dostępne dla wszystkich uprawiających narciarstwo zjazdowe:
 • W danej Grupie wiekowej musza być minimum 3 osoby jeśli to kryterium nie zostaje spełnione kategoria zostaje złaczona.
 • Zawodnicy Startują począwszy od najmłodszej grupy dziewcząt i chłopców: Oraz kolejności zgłoszeń i kolejności numerycznej .
 • Za stan zdrowia uczestników, ich umiejętności narciarskie oraz za ewentualne zaginięcie sprzętu oraz rzeczy osobistych uczestników zawodów organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności;
 • Zawodnicy niepełnoletni startują pod opieką rodziców , nauczycieli wych. Fizycznego, lub opiekunów
 • Uczestnicy poniżej 16 roku życia maja obowiązek startowania w kaskach
 • Obowiązkiem zawodnika jest przestrzeganie niemniejszego regulaminu
 • Uczestnicy Startują na własna odpowiedzialność.
 • Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują: gorący posiłek,
 • Składane protesty rozpatrywane będą przez organizatora oraz komisje sędziowska, po uiszczeniu kwoty 200,00zł  do biura zawodów maksymalnie do godz. 14.00
 • We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia główny wraz z komitetem organizacyjnym

Nagrody:

-         Zawodnicy w wymienionych kategoriach wiekowych zajmujących I-III otrzymują nagrody i dyplomy

-         Zawodnicy zajmujący I miejsca w klasyfikacji generalnej w wymienionych kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe statuetki

-         Najlepszy zawodnik otrzyma Puchar Kompleksu Zagroń za najlepszego Zawodnika zawodów

Zgłoszenia : Przed dzień zawodów (10.03.2012) do godz. 18.00  e-mailem zawody@istebna.org; pawelslowik@wp.pl  oraz Tel. 510-128-266

Zgłoszenie powinno zawierać Imie Nazwisko; Rok urodzenia; Reprezentowany klubu/szkołę; miejscowość; Tel. kontaktowy

Informacje : Kompleks Zagroń Istebna Tel. 600-800-348 www.stebna.org oraz   www.slowik-ski.pl; Tel. 510-128-266

Postanowienie końcowe : Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w nimniejszym regulaminie oraz zmianę terminu lub miejsca zawodów ze względu na warunki śniegowe . Wszelkie decyzje dotyczące wyników końcowych ( czas przejazdu , dyskwalifikacja) podejmuje sędzia głowny . Od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

Organizatorzy :    Kompleks Zagroń Istebna

Agencja Sportowo Rekreacyjna SŁOWIK-SKI

Wróć