Plan Sympozjum 4 Tygodnia Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Sympozjum Naukowe Scientific Symposium

URAZY RDZENIA KRĘGOWEGO – LECZENIE I REHABILITACJA

SPINAL CORD INJURIES – TREATMENT AND REHABILITATION


pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej
Polish Society for Neurological Rehabilitation

ISTEBNA, piątek 22.05.2015
Friday, May 22nd, 2015

KOMITET ORGANIZACYJNY

Krzysztof Krukar – przewodniczący, kkrukar@linter.pl
Anna Dziedzic – wiceprzewodnicząca, tel. +48-608 897 186,
e-mail: adziedzic@istebna.org
Anna Wandzel – Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON w Katowicach
Irena Kiziniewicz – wiceprezes Media Gold Polska,
e-mail: ikiziniewicz@kurierpolski24.pl, tel. +48-501 740 774

KOMITET NAUKOWY Scientific Committee

Prof. dr hab. Józef Opara – przewodniczący, jozefopara@wp.pl
Doc. dr hab. Jacek Durmała
Prof. dr hab. Jerzy Kiwerski
Prof. dr hab. Andrzej Małecki
Prof. dr hab. Aleksander Sieroń
Prof. dr hab. Tomasz Tasiemski

Miejsce obrad Venue:
Sala konferencyjna hotelu Zagroń w Istebnej, ul. Zaolzie 1588, http://www.istebna.org/

Sekretariat Sympozjum

W hotelu ”Zagroń” (www.istebna.org), czynny w piątek, 22 maja 2015 w godz. 08.00 – 17.00

rejestracja, odbiór materiałów konferencyjnych, potwierdzanie delegacji, wydawanie certyfikatów uczestnictwa.

Program wstępny Preliminary programme: ISTEBNA, piątek 22.05.2015

www.ptrehn.pl
http://www.istebna.org/

10.00 – 10.30 Opening ceremony

– 11.50 Sesja I
10.30 - 10.50 prof. Józef Opara (Katowice): Jakie są największe problemy w rehabilitacji po
urazie rdzenia kręgowego? Which are the main problems of rehabilitation after
Spinal Cord Injury?
10.50 – 11.10 prof. Marek Gzik (Gliwice): Siły oddziałujące na kręgosłup szyjny.
Forces influencing cervical vertebrae.
11.10 – 11.30 prof. Tomasz Tasiemski (Poznań): Rola sportu i rekreacji w rehabilitacji osób
po URK. Role of sports and recreation in rehabilitation of persons after SCI.
11.30 -11.50 prof. Jerzy Kiwerski (Warszawa): Problem spastyczności po URK.
Spasticity after SCI.

11.50 L u n c h

12.50 – 14.10 Sesja II
12.50 – 13.10 prof. Aleksander Sieroń, dr Jarosław Pasek (Bytom): Zapobieganie i leczenie
obrzęków kończyn dolnych. Edema of the lower limbs: prevention and treatment.
13.10 – 13.30 dr Jarosław Pasek (Bytom): Znaczenie ćwiczeń w wodzie w fizjoterapii.
Role of water exercises in physiotherapy.
13.30 -13.50 dr hab. Jacek Durmała (Katowice): Trening chodu z zastosowaniem
zautomatyzowanych ortez. Driven orthosis in locomotor training.
13.50-14.10 dr Śtefan Madarasz (Rużomberok): Magnetostymulacja III generacji w
prewencji, leczeniu i rehabilitacji. Magnetic stimulation of IIIrd generation in
prevention, treatment and rehabilitation.

14.10 Coffee break

14.50 – 16.30 Sesja III
14.50 – 15.10 Przedstawiciel Oddziału Śląskiego PFRON: Możliwości dofinansowania
rehabilitacji osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
15.10 – 15.30 lek. Jarosław Szczygieł, lek. Rafał Szczygieł, prof. Józef Opara, prof. Andrzej
Małecki, dr Elżbieta Małecka (Katowice, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry): Rola
biomarkerów w prognozowaniu wyników leczenia po urazie rdzenia kręgowego.
The role of biomarkers in predicting recovery after SCI.
15.30 – 15.50 prof. Józef Opara (Katowice): Zespół Brown-Sequarda. Brown-Sequard
syndrome.
15.50-16.10 dr n. med. Piotr Tederko (Warszawa): Problemy prokreacji po URK. Sexuality
and procreation after SCI.
16.10-16.30 Marcin Szyca, Krzysztof Szczygieł (Mysłowice): Bariery architektoniczne
z perspektywy osoby na wózku inwalidzkim. Architectural barriers from the
perspective of a person in a wheelchair.

Wróć