Sympozjum Naukowe Scientific Symposium

Linter Tour S. A.

Sympozjum Naukowe Scientific Symposium

URAZY GŁOWY – NASTĘPSTWA I ZAPOBIEGANIE

HEAD INJURIES – SEQUELAE AND PREVENTION

pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej

Polish Society for Neurological Rehabilitation

honorowy patronat Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej

 

ISTEBNA, piątek 16.05.2014

Friday, May 16th, 2014

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Krzysztof Krukar – przewodniczący, kkrukar@linter.pl

 • Anna Dziedzic – wiceprzewodnicząca, tel. +48-608 897 186,

 e-mail: adziedzic@istebna.org

 • Irena Kiziniewicz – wiceprezes Media Gold Polska,

e-mail: ikiziniewicz@kurierpolski24.pl, tel. +48-501 740 774

 

KOMITET NAUKOWY Scientific Committee

 • Prof. dr hab. Józef Opara – przewodniczący, jozefopara@wp.pl
 • Dr Michał Bitniok
 • Doc. dr hab. Jacek Durmała
 • Prof. dr hab. Krystyna Jaracz
 • Prof. dr hab. Andrzej Kwolek
 • Prof. dr hab. Jerzy Kiwerski
 • Prof. dr hab. Andrzej Małecki
 • Dr hab. Ewa Emich - Widera

 

Miejsce obrad Venue:

Sala konferencyjna hotelu Zagroń w Istebnej, ul. Zaolzie 1588, http://www.istebna.org/

 

Sekretariat Sympozjum

 

W hotelu ”Zagroń” (www.istebna.org), czynny w piątek, 16 maja 2014 w godz. 08.00 – 17.00

rejestracja, odbiór materiałów konferencyjnych, potwierdzanie delegacji, wydawanie certyfikatów uczestnictwa.

 

Program wstępny Preliminary programme:

 

10.00 – 10.30 Opening ceremony

  1. 12.20 Sesja I

10.30 - 10.50 prof. Józef Opara (Katowice): Jakie są największe problemy w rehabilitacji po urazie czaszkowo-mózgowym? Which are the main problems of rehabilitation after

Traumatic Brain Injury?

10.50 – 11.10 dr hab. Ewa Emich-Widera (Katowice): Urazy głowy u dzieci. Head trauma in children.

11.10 – 11.30 prof. Edvard Ehler (Pardubice), prof. Vecsei Laszlo (Szeget): Europejskie

rekomendacje dotyczące postępowania w łagodnych urazach głowy. European

guidelines in Mild Traumatic Brain Injury in children.

11.30 -11.50 prof. Jerzy Kiwerski (Warszawa): Neurogenne skostnienia okołostawowe.

Neurogenic periarticular ossification.

11.50 – 12.20 prof. Jean-Michel Gracies (Paris): Rehabilitacja w zniekształceniach kończyn

spowodowanych spastycznością w niedowładzie połowiczym. Guided self -rehabilitation contracts in deforming spastic paresis in hemiparesis.

12.20 L u n c h

13.20 – 14.40 Sesja II

13.20 – 13.40 dr. Piotr Czapiński (Kraków): Pourazowe bóle głowy. Posttraumatic

headache.

13.40 – 14.00 dr hab. Małgorzata Matyja (Katowice): Doświadczenia własne
w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Own experiences in rehab of children with cerebral palsy.

14.00 -14.20 Adeli Medical Center (Pieśtany): Adeli concept of neurorehabilitation in

children.

14.20 – 14.40 dr hab. Emich-Widera (Katowice): Padaczka pourazowa. Postraumatic

epilepsy in children.

14.40-15.00 dr hab. Jacek Durmała Żak (Katowice): Zastosowanie robotów do nauki

chodzenia. Robots in walking training.

15.00 Coffee break

15.20 – 16.30 Sesja III

15.20 – 15.40 prof. Józef Opara, prof. Andrzej Małecki, dr Elżbieta Małecka, lek. Jarosław

Szczygieł (Katowice, Tarnowskie Góry): Rola biomarkerów w prognozowaniu

wyników leczenia po urazie głowy. The role of biomarkers in predicting recovery after TBI.

15.40 – 16.00 prof. Krystyna Jaracz, (Poznań). Jakość życia po urazie czaszkowo-

mózgowym. Quality of life after TBI.

16.00-16.20 dr hab. Joanna Gruba (Katowice): Komputerowe wspomaganie umiejętności

czytania u dzieci. Computer-assisted reading skills in children.

16.20 – 16.40 dr hab. Michał Bitniok (Katowice): Dysfunkcje, deficyty i rehabilitacja mowy

u dzieci po urazie mózgu. Speech disturbances in children after TBI.

Wróć